استخدام آبدارچي ((خدماتي))
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

استخدام آبدارچي ((خدماتي))
تعداد بازدید: 567
نام موسسه توراول
تخصص مورد نیاز آبدارچي ((خدماتي))
ملاحظات خانم
شهر تهران
منطقه غرب
تلفن 09195765713‏
مسئول استخدام برادران
تاریخ 13/09/93