استخدام فروش بليط داخلي
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

استخدام فروش بليط داخلي
تعداد بازدید: 562
نام موسسه پولک سير
تخصص مورد نیاز فروش بليط داخلي
حداقل سابقه کاری 6 ماه
شهر تهران
منطقه مرکز
تلفن 6-22028744 ‏
مسئول استخدام آقاي مصطفوي
تاریخ 13/09/93