استخدام حسابداري بند الف و ب
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

استخدام حسابداري بند الف و ب
تعداد بازدید: 552
نام موسسه ثمين ما
تخصص مورد نیاز حسابداري بند الف و ب
حداقل سابقه کاری سابقه آژنس هواپيمايي با حقوق مزاياي مکفي فوري نياز
شهر تهران
منطقه شهرک غرب
تلفن 88367656 09121072241 ‏
مسئول استخدام خانم تحسيني
تاریخ 12/09/93