استخدام فروش تور خارجي
دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخدام فروش تور خارجي
تعداد بازدید: 434
نام موسسه باشتين سير
تخصص مورد نیاز فروش تور خارجي
حداقل سابقه کاری 1 سال
ملاحظات خانم دبي
شهر تهران
منطقه مرکز
تلفن 09391051036 88476518 ‏
مسئول استخدام آقاي واعظي
تاریخ 12/09/93