استخدام کانتر فروش تور خارجي و کارآموز
دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶

استخدام کانتر فروش تور خارجي و کارآموز
تعداد بازدید: 506
نام موسسه سام سير
تخصص مورد نیاز کانتر فروش تور خارجي و کارآموز
شهر تهران
منطقه سعادت آباد
تلفن 09123250662 ‏
مسئول استخدام خانم شهرام پور
تاریخ 11/09/93