استخدام کارآموز جهت تايپ و امور ويزا
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

استخدام کارآموز جهت تايپ و امور ويزا
تعداد بازدید: 605
نام موسسه فرنام گشت
تخصص مورد نیاز کارآموز جهت تايپ و امور ويزا
ملاحظات کار آموز خانم
شهر تهران
منطقه غرب. ميدان انقلاب
تلفن 66800208-12 ‏
مسئول استخدام آقاي شکري
تاریخ 11/09/93