استخدام کارمند فروش بليت داخلي(بند الف)- کارمند تور داخلي
جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶

استخدام کارمند فروش بليت داخلي(بند الف)- کارمند تور داخلي
تعداد بازدید: 556
نام موسسه هفت اورنگ تهران
تخصص مورد نیاز کارمند فروش بليت داخلي(بند الف)- کارمند تور داخلي
ملاحظات با سابقه مرتبط خانم - اقا
شهر تهران
منطقه فرودگاه
تلفن 09121826222 ‏
مسئول استخدام آقاي مافي
تاریخ 09/09/93