استخدام کانتر تور خارجي- تور داخلي
جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶

استخدام کانتر تور خارجي- تور داخلي
تعداد بازدید: 535
نام موسسه بال کيشان
تخصص مورد نیاز کانتر تور خارجي- تور داخلي
حداقل سابقه کاری 3 سال
شهر تهران
تلفن 88952300 ‏
مسئول استخدام آقاي خانمحمدي
تاریخ 09/09/93