استخدام مدير تور خارجي مدير فني الف
دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

استخدام مدير تور خارجي مدير فني الف
تعداد بازدید: 452
نام موسسه کامياران افلاک گستر
تخصص مورد نیاز مدير تور خارجي مدير فني الف
ملاحظات حضوري
شهر تهران
منطقه جردن
تلفن 22655052‏
مسئول استخدام اقاي کريم
تاریخ 08/09/93