استخدام تيکت خارجي تيکت داخلي کار آموز تور
دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

استخدام تيکت خارجي تيکت داخلي کار آموز تور
تعداد بازدید: 503
نام موسسه طاهرگشت تهران
تخصص مورد نیاز تيکت خارجي تيکت داخلي کار آموز تور
شهر تهران
منطقه شرق تهران
تلفن 09122850345‏
مسئول استخدام آقاي طاهرزاده
تاریخ 06/09/93