استخدام کارمند تور خارجي و داخلي
دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

استخدام کارمند تور خارجي و داخلي
تعداد بازدید: 497
نام موسسه شهر فرنگ پارس
تخصص مورد نیاز کارمند تور خارجي و داخلي
شهر تهران
تلفن 88693410‏
مسئول استخدام علي طاهري فرد
تاریخ 05/09/93