استخدام کارمند تور خارجي و داخلي
چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶

استخدام کارمند تور خارجي و داخلي
تعداد بازدید: 575
نام موسسه شهر فرنگ پارس
تخصص مورد نیاز کارمند تور خارجي و داخلي
شهر تهران
تلفن 88693410‏
مسئول استخدام علي طاهري فرد
تاریخ 05/09/93