استخدام مدير فني بند الف
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

استخدام مدير فني بند الف
تعداد بازدید: 560
نام موسسه سفينه پرواز نگين
تخصص مورد نیاز مدير فني بند الف
ملاحظات حضوري
شهر تهران
منطقه مرکز
تلفن 0912-6897831 ‏
مسئول استخدام آقاي توکلي
تاریخ 04/09/93