استخدام فروش داخلي وخارجي و کارآموزي
چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶

استخدام فروش داخلي وخارجي و کارآموزي
تعداد بازدید: 611
نام موسسه آسيا سير
تخصص مورد نیاز فروش داخلي وخارجي و کارآموزي
ملاحظات بهترين شرايط
شهر تهران
تلفن 09124866425 ‏
مسئول استخدام کياني
تاریخ 03/09/93