استخدام کانتر فروش داخلي چارتري
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

استخدام کانتر فروش داخلي چارتري
تعداد بازدید: 539
نام موسسه سفربخير
تخصص مورد نیاز کانتر فروش داخلي چارتري
ملاحظات آشنا با سيستم سپهر
شهر تهران
تلفن 88482010 ‏
مسئول استخدام آقاي قمصري
تاریخ 03/09/93