استخدام کارمند تور خارجي-کارآموز داخلي و خارجي
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

استخدام کارمند تور خارجي-کارآموز داخلي و خارجي
تعداد بازدید: 517
نام موسسه روز به روز
تخصص مورد نیاز کارمند تور خارجي-کارآموز داخلي و خارجي
حداقل سابقه کاری 1 سال
شهر تهران
منطقه بهشتي
تلفن 09354636644‏
مسئول استخدام خانم سليماني
تاریخ 01/09/93