استخدام مدیر فنی بند الف
پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

استخدام مدیر فنی بند الف
تعداد بازدید: 539
نام موسسه فراز تهران
تخصص مورد نیاز مدير فني بند الف
ملاحظات خانم
شهر تهران
منطقه شمال شرق
تلفن 22744744‏
مسئول استخدام آقاي آرمين شيرين دوست
تاریخ 25/08/93