استخدام کارآموز
دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

استخدام کارآموز
تعداد بازدید: 600
نام موسسه آسيا سير
تخصص مورد نیاز کارآموز
ملاحظات عقد قرارداد بعد از دوره کارآموزي
شهر تهران
تلفن 09124866425 ‏
مسئول استخدام آقاي فرخزاد
تاریخ 13/11/93