استخدام ترکيه کار
جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶

استخدام ترکيه کار
تعداد بازدید: 607
نام موسسه مهرآفرين سير
تخصص مورد نیاز ترکيه کار
ملاحظات با سابقه
شهر تهران
منطقه سهروردي
تلفن 88174104 ‏
مسئول استخدام صديق
تاریخ 29/08/93