استخدام ترکيه کار
چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۶

استخدام ترکيه کار
تعداد بازدید: 573
نام موسسه مهرآفرين سير
تخصص مورد نیاز ترکيه کار
ملاحظات با سابقه
شهر تهران
منطقه سهروردي
تلفن 88174104 ‏
مسئول استخدام صديق
تاریخ 29/08/93