استخدام فروش داخلي و خارجي
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

استخدام فروش داخلي و خارجي
تعداد بازدید: 629
نام موسسه هاني سير
تخصص مورد نیاز فروش داخلي و خارجي
حداقل سابقه کاری کارآموزي
ملاحظات توانايي کافي در حوزه ي فروش تور را داشته باشد
شهر تهران
منطقه ابتداي جمال زاده ي شمالي
تلفن 09380370704 ‏
مسئول استخدام فرزاد افشار
تاریخ 19/09/93