استخدام تور خارجي
سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

استخدام تور خارجي
تعداد بازدید: 458
نام موسسه چاپار سير آريا
تخصص مورد نیاز تور خارجي
حداقل سابقه کاری 1 سال
شهر مشهد
منطقه کوهسنگي
تلفن 38438601 ‏
مسئول استخدام خانم ثاني
تاریخ 18/09/93