استخدام تور خارجي
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

استخدام تور خارجي
تعداد بازدید: 548
نام موسسه چاپار سير آريا
تخصص مورد نیاز تور خارجي
حداقل سابقه کاری 1 سال
شهر مشهد
منطقه کوهسنگي
تلفن 38438601 ‏
مسئول استخدام خانم ثاني
تاریخ 18/09/93