استخدام مدير فني بند الف
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

استخدام مدير فني بند الف
تعداد بازدید: 497
نام موسسه سفينه پرواز نگين
تخصص مورد نیاز مدير فني بند الف
ملاحظات حضوري
شهر تهران
منطقه مرکز
تلفن 0912-6897831 ‏
مسئول استخدام آقاي توکلي
تاریخ 12/09/93