استخدام فروش تور خارجي و کار آموز
جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶

استخدام فروش تور خارجي و کار آموز
تعداد بازدید: 551
نام موسسه آسيا سير
تخصص مورد نیاز فروش تور خارجي و کار آموز
ملاحظات بهترين شرايط و مزايا
شهر تهران
تلفن 0912-4866425 ‏
مسئول استخدام آقاي فرخزاد
تاریخ 10/09/93