استخدام کارمند فروش بليت داخلي(بند الف)- کارمند تور داخلي
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

استخدام کارمند فروش بليت داخلي(بند الف)- کارمند تور داخلي
تعداد بازدید: 546
نام موسسه هفت اورنگ تهران
تخصص مورد نیاز کارمند فروش بليت داخلي(بند الف)- کارمند تور داخلي
حداقل سابقه کاری با سابقه مرتبط خانم - اقا
ملاحظات خانم - اقا
شهر تهران
منطقه فرودگاه
تلفن 09121826222‏
مسئول استخدام آقاي مافي
تاریخ 09/09/93