استخدام کانتر تور خارجي- تور داخلي
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

استخدام کانتر تور خارجي- تور داخلي
تعداد بازدید: 541
نام موسسه بال کيشان
تخصص مورد نیاز کانتر تور خارجي- تور داخلي
حداقل سابقه کاری 3 سال
شهر تهران
تلفن 88952300 ‏
مسئول استخدام آقاي خانمحمدي
تاریخ 09/09/93